Sluiproutes voor diploma

Scholieren die zijn gezakt voor hun eindexamen kunnen na een zomercursus op particuliere scholen en roc’s toch hun diploma halen en aan een studie beginnen. Deze schoolexamens worden niet gecontroleerd door de schoolinspectie. Het gaat om ‘kleine vakken’, zoals kcv.

pagina 11