Zal Servië als EU-lid wel breken met Rusland? 1

In zijn column `Den Haag, Srebrenica en de Europees-Russische breuklijn` (Opiniepagina, 25 augustus) bepleit Luuk van Middelaar Servië met het verlenen van handelsvoordelen snel ”een opstapje naar lidmaatschap van de Unie” te geven. Hij beargumenteert dit onder meer met de stelling dat Servië net als Oekraïne en Georgië op de breuklijn van de Russische en de Europees-Atlantische invloedssfeer ligt en dat het in ons belang is dit land aan onze kant te krijgen en dat het zijn positie als vazalstaat van Moskou opgeeft.

Maar Servië is niet het enige land op de Balkan dat zowel de voordelen van een EU-lidmaatschap wil genieten als de goede banden met de oude handelspartner wil behouden. Ik denk hierbij aan Bulgarije, dat er onder de huidige socialistische regering in is geslaagd zowel lid van de Unie te worden - zij het met mitsen en maren - en tegelijk met Moskou afspraken heeft gemaakt over een nieuwe oliepijplijn South Stream door zijn land, als concurrent van de Nabuco-leiding van de EU. Laten we ons hoofd niet op hol laten brengen door vermeende nieuwe Russische invloeden in Oost-Europa, maar ook de (uiteindelijke) EU toetreding van Servië op de gewone manier beoordelen.

    • Ton Puister