Wat te verwachten van een Europa van de regio`s 2

De heer Van den Heuvel breekt een lans voor het Europa der regio`s (Opiniepagina, 21 augustus). Volgens hem is dit een logische beweging tegen de natiestaat en tegen de anonieme EU. Als staten echter uiteenvallen, dan is dit nochtans het gevolg van doelbewuste agitatie van nationalistische groeperingen. Zulke organisaties bestonden ook al voor de oprichting van de EU,waardoor men moeilijk kan volhouden dat het onafhankelijkheidsstreven van bijvoorbeeld Schotse nationalisten een spontane reactie is op de europeanisering. Overigens willen deze mensen de natiestaten niet afschaffen, ze willen ze gewoon vervangen door nieuwe naties.

Indien deze ontstaan, nemen ze een niet meer of minder `kunstmatig` karakter aan dan hun voorgangers. Geen enkele natie is door de natuur of door God gewild. Problemen als verwoestijning, nucleaire proliferatie, het tekort aan schaarse goederen, het internationaal terrorisme e.d. overstijgen de huidige staatsgrenzen a fortiori regionale grenzen. Dat hoger niveau (bijvoorbeeld de EU) is derhalve de plaats waarop democratische beslissingsmacht moet meespelen. Een vrijblijvend contract tussen vierhonderd Europese taalregio`s maakt van dit transnationationale niveau een machteloze, holle schelp.

De unilaterale vetorechten zouden exponentieel toenemen, de staten zouden meer dan ooit predominant zijn op de burgers. Vandaag kan de Duitstalige Gemeenschap in België (80.000 inwoners) of het op Europees niveau nietige Malta elk EU-verdrag blokkeren. Een verdere uitdieping van deze mechanismen is een ware nachtmerrie voor elkeen die efficiënt, democratisch en transparant bestuur wil. In het door taalnationalismen beheerste gefederaliseerde België weten we er alles van.

    • Bruno Yammine