Vogelaar stelt plicht uit in te burgeren

Minister Vogelaar (Integratie, PvdA) stelt de plicht voor vreemdelingen uit om vóór 21 september hun inburgeringsexamen te halen, willen zij een verblijfsvergunning bemachtigen. Het gaat om asielzoekers die normaal gesproken na vijf jaar recht hebben op een verblijfsstatus en om partners die voor een huwelijk naar Nederland zijn gekomen. Zij verliezen hun recht op een vergunning als zij niet op tijd het inburgeringsexamen hebben gehaald.

Vogelaar heeft in samenspraak met staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) besloten dat de datum waarop deze regel ingaat, uitgesteld wordt tot 1 januari 2010. Dat zegt zij in een brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Met het besluit voorkomt Vogelaar dat buitenlanders het land worden uitgezet omdat zij hun examen niet op tijd hebben gehaald. De koppeling tussen verblijfsvergunningen en inburgeringsexamens wordt naar achteren geschoven vanwege de problemen met inburgeringscursussen.

Vreemdelingen zouden onvoldoende bekend zijn met de koppeling tussen een verblijfsvergunning en het inburgeringsexamen. Ook zijn er veel problemen met de organisatie van de cursussen.

De nieuwe wet inburgering, die op 21 september 2005 door toenmalig minister Verdonk werd ingediend, is volgens Vogelaar „vertraagd op gang gekomen”. Daardoor bestaat volgens haar de mogelijkheid dat inburgeringsplichtigen buiten hun schuld het examen niet op tijd halen.

Volgens de minister is een vorig kabinet er ten onrechte vanuit gegaan dat drie jaar voldoende is voor vreemdelingen om van het nieuwe regime op de hoogte te zijn. Het parlement kan volgens haar wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, en daarom zou moeten worden uitgegaan van de datum waarop de nieuwe wet in werking is getreden: 1 januari 2007. Uitgaande van een overgangsperiode van 3 jaar komt Vogelaar daardoor op de deadline van 1 januari 2010 uit.