Vier weken zomervakantie?

Dat de ervaring leert dat kinderen na een tijdje vakantie graag weer de dagelijkse structuur van school oppakken, zoals de Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer beweert (Opiniepagina, 27 augustus), was nieuws voor mij, dus ik heb even bij mijn vier kinderen nagevraagd hoe dat zit. Hun ervaring leert dat ze die behoefte in het geheel niet hebben. Ik vermoed daarom dat Schrijer die kinderen erbij haalt om zijn eigen probleem op te lossen. Mocht Schrijer ooit zijn zin krijgen en de schoolvakanties worden teruggebracht naar vier weken, dan lijkt het me niet meer dan redelijk dat het onderwijzend personeel die weken op kan nemen wanneer hen dat het beste past. Kan ik ook eindelijk eens met mijn vrouw, die in het onderwijs werkzaam is, in een goedkope periode op vakantie.

    • Jappe Kok