Schoonmaak Otapan valt veel duurder uit

De schoonmaak van het ‘asbestschip’ Otapan heeft het ministerie van VROM al ruim drie keer zo veel gekost als was begroot. Tot nu toe is door het ministerie 5,6 miljoen euro betaald. Twee jaar geleden werd rekening gehouden met 1,5 tot 2 miljoen euro.

Het geld is uitgegeven aan sleepkosten, liggelden, toezicht, onderzoeken, verzekeringen, buitenlandse dienstreizen, inhuur van experts en sanering. De uiteindelijke kosten lopen nog op door het inhuren van juridische bijstand en het voeren van gerechtelijke procedures. Het ministerie kon desgevraagd niet zeggen welk bedrag daarmee gemoeid is.

De Otapan was in 1999 door toenmalig minister Pronk (Milieu, PvdA) aan de ketting gelegd om te voorkomen dat het schip milieu- en mensonvriendelijk gesloopt zou worden in India. In 2006 vertrok het schip met een onjuiste exportvergunning vanuit Nederland naar Turkije om daar gesloopt te worden. De Turkse autoriteiten hielden het schip tegen omdat er veel meer asbest in zat dan op de exportpapieren stond. De Nederlandse Staat moest het schip terugnemen en schoon laten maken. De Mexicaanse eigenaar weigert hiervoor te betalen.

Die schoonmaak leverde 775.000 kilo asbesthoudend materiaal op. Rekening was gehouden met 77.000 kilo. Het schip wordt nu alsnog gesloopt in Turkije.

Otapan: pagina 3

    • Joep Dohmen