Raketten van rechts

In het artikel Dank je wel, Saakasjvili in Z &cetera van 16 augustus schrijft Michel Krielaars: „De raketten gaan van rechts naar links, zodat de indruk wordt gewekt dat de Zuid-Ossetiërs de aanval op Georgië hebben geopend.” Ik begrijp het woord ‘zodat’ in deze zin niet. Is het werkelijk zo dat aanvallen van de eigen kant altijd van links naar rechts op het scherm verschijnen? En dus die van de vijand altijd van rechts naar links?

Als dat zo is, hebben we dat dan te danken aan de Duitse journaal- en propagandafilms uit de Tweede Wereldoorlog? Want om welke redenen schreef Goebbels voor dat in de journaalfilms de (Russische) vijand altijd van rechts naar links in beeld moest komen en de Duitse aanvallers van links naar rechts? Rusland ligt ten oosten van Duitsland, links op de kaart, is dat de reden? Of heeft het te maken met de manier waarop wij in het Westen lezen, van links naar rechts?

Overigens herinner ik mij uit de film Lawrence of Arabia van 1962 twee grote aanvallen waarin de strijders onder aanvoering van 'de held' Lawrence minutenlang van links naar rechts ten strijde trekken.

    • Martin Schrijvershof