De wasberen komen naar Nederland. Doe er iets aan

De wasberen komen naar Nederland. Doe er iets aan De eerste wasberen zijn de grens met Nederland overgestoken. Hoewel het Amerikaanse dier een onuitroeibare exoot is gebleken, acht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingrijpen overbodig (NRC Handelsblad, 25 augustus). Volgens het Biodiversiteitsverdrag uit 1992 dient ons land „de binnenkomst van uitheemse soorten die bedreigend zijn voor ecosystemen, habitats of soorten te voorkomen, dan wel deze te beheersen of uit te roeien.” Pas vorig jaar, vijftien jaar later, kwam het ministerie met de Beleidsnota Invasieve exoten op de proppen. Uit die nota blijkt nu dat uitroeien geen optie mag zijn. Maar het gaat toch om natuurbeheer? Of gaat men afdoende bestrijding uit de weg, bevreesd als men is voor de extreme dierenbeschermers die de echte natuurbeschermers haten om elke vorm van beheersjacht die zij voorstellen? De nota stelt: „Vestigt een invasieve soort zich toch, dan is het zaak deze in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en in te grijpen.” Was dat maar een zaak. Nu besluit de minister immers om ook de preventie om zeep te helpen door het ingewonnen advies naast zich neer te leggen. Het adviesbureau verwachtte in de toekomst problemen met de wasbeer en raadde aan de toen schamele dieren met „lokvoer uit de natuur te verwijderen”. Doden hoefde niet eens. Is het natuurbeleid dan niet meer waard dan het vod papier waarop het geschreven is? K. Piël Amsterdam Illustraties Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

De eerste wasberen zijn de grens met Nederland overgestoken. Hoewel het Amerikaanse dier een onuitroeibare exoot is gebleken, acht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingrijpen overbodig (NRC Handelsblad, 25 augustus). Volgens het Biodiversiteitsverdrag uit 1992 dient ons land „de binnenkomst van uitheemse soorten die bedreigend zijn voor ecosystemen, habitats of soorten te voorkomen, dan wel deze te beheersen of uit te roeien.” Pas vorig jaar, vijftien jaar later, kwam het ministerie met de Beleidsnota Invasieve exoten op de proppen. Uit die nota blijkt nu dat uitroeien geen optie mag zijn. Maar het gaat toch om natuurbeheer? Of gaat men afdoende bestrijding uit de weg, bevreesd als men is voor de extreme dierenbeschermers die de echte natuurbeschermers haten om elke vorm van beheersjacht die zij voorstellen? De nota stelt: „Vestigt een invasieve soort zich toch, dan is het zaak deze in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en in te grijpen.” Was dat maar een zaak. Nu besluit de minister immers om ook de preventie om zeep te helpen door het ingewonnen advies naast zich neer te leggen. Het adviesbureau verwachtte in de toekomst problemen met de wasbeer en raadde aan de toen schamele dieren met „lokvoer uit de natuur te verwijderen”. Doden hoefde niet eens. Is het natuurbeleid dan niet meer waard dan het vod papier waarop het geschreven is?

K. Piël

Amsterdam

    • K. Piël Amsterdam