Commissie gelijke behandeling discrimineert

De Rotterdamse rechtbank vindt dat Mohammed Enait terecht is afgewezen voor een baan als klantmanager bij de gemeente Rotterdam. Enait weigert vrouwen de hand te schudden (NRC Handelsblad, 22 augustus). Herhaaldelijk is er trammelant over het wel of niet toestaan van het weigeren van het geven een hand door met name moslims aan met name vrouwelijke mensen. De Commissie Gelijke Behandeling vindt vaak dat het weigeren van een hand geaccepteerd moet worden, omdat discriminatie op grond van godsdienst niet acceptabel zou zijn. Vindt de Commissie dan misschien dat discriminatie op grond van sekse wel acceptabel en geoorloofd is? Wie begint hier eigenlijk met discrimineren ?

    • Rombout Meijer Almere