Belasting in Spanje terugclaimen

Bijna iedereen droomt ervan, velen doen het: een huis kopen in een geliefd buitenland. Maar wat gebeurt er wanneer het huis weer wordt verkocht? Neem Spanje.

Een tweede huis in het buitenland kopen, is een hachelijke zaak. Er komen buitenlandse notarissen, makelaars en andere dienstverleners aan te pas. Maar verkopen kan nog meer problemen opleveren. Dan wil ook de lokale fiscus een graantje meepikken. Naar zijn aard is hij soms te inhalig. De Spaanse belastingdienst wilde jarenlang van buitenlanders meer dan twee keer zo veel vermogenswinstbelasting innen als van Spanjaarden. Dat mag niet binnen de Europese Unie. Een tweede huis in Spanje kan dus een belastingteruggave opleveren. Advocaten staan in de rij om u daarbij te helpen, maar lang niet elke aanbieding is voordelig.

Anders dan Nederland, belast Spanje de verkoopwinsten van huizen. Die heffing was 15 procent van het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Veel Nederlanders kochten in de spotgoedkope jaren tachtig van de vorige eeuw voor omgerekend enkele tienduizenden euro’s een huis aan de Spaanse kust dat nu enkele tonnen waard is. De winst en daarmee het belastingbedrag stijgt dan flink. Tot 1 januari 2007 verlangde de Spaanse fiscus van buitenlanders 35 procent winstbelasting. Dat hakt erin voor de ruim 16.000 buitenlanders die jaarlijks een Spaans huis verkopen. Dat meten met twee maten is oneerlijk. De Europese Commissie heeft de Spaanse regering gedwongen de tarieven in elkaar te schuiven in één tarief van 18 procent. De verkoper is net als voorheen, wettelijk verplicht 5 procent van de verkoopsom in het houden en aan de fiscus af te dragen. Die heeft dan in elk geval al wat geld binnen als voorheffing op de latere aanslag in de verkoopwinstbelasting. Dat is wel zo verstandig want die aanslag komt niet vanzelf; de verkoper moet zelf aangifte doen. Tot voor kort kreeg de Spaanse belastinginspecteur niet automatisch de gegevens van de huizenverkopen doorgespeeld van het kadaster. Dat betekent dat Spanjaarden en buitenlanders de hand lichtten met de heffing. Geen haan die er naar kraaide. De meeste Nederlandse verkopers hebben overigens wel netjes betaald; zo zijn we nu eenmaal afgericht.

Omdat binnen Europa niet twee tarieven mogen bestaan voor eigen mensen en andere Europeanen, kunnen degenen die wel hebben betaald, de te veel afgedragen belasting waarschijnlijk terugvorderen. Gemiddeld gaat het dan om 20.000 à 30.000 euro, oplopend tot meer dan 50.000 euro. Maar de Spaanse fiscus werkt niet echt mee. U moet de teruggaaf dus voor de poorten van de hel wegslepen; in dit geval bij het Europese gerechtshof in Luxemburg. Daar loopt al een door de Europese Commissie aangespannen proefprocedure. Die heeft een goede kans van slagen. Maar buitenlanders krijgen hun geld alleen terug als ze tijdig bezwaar hebben gemaakt. Dat betekent: binnen vier jaar en vier maanden na de verkoop. Voor dat bezwaarschrift moet men lokale notarissen en advocaten inzetten. Lastig voor wie net zijn huis in Spanje heeft verkocht. Via twee organisaties in Nederland kan men alles op afstand regelen op no-cure-no-paybasis, dus bijna risicoloos. De belangenorganisatie Mondi opereert voor een altijd verschuldigde kostenomslag van 200 tot 1.000 euro. Dat hangt af van een inventarisatie die directeur Rob Smulders van de consumentenorganisatie op dit moment uitvoert onder de voormalige huiseigenaren. Als de Spaanse fiscus te veel betaalde belasting terugbetaalt, moet men daarvan 20 procent aan de Spaanse advocaat afstaan. Deze week werd de Stichting EU.Tax-Claims gelanceerd. Daarachter gaat een Nederlands-Spaanse combinatie van adviseurs en advocaten schuil. Zij vraagt een investering van 350 euro; de uiteindelijke kosten zijn variabel. Bij een gewonnen procedure bent u daar 30 procent van de fiscale terugbetaling kwijt. Een derde mogelijkheid is het inhuren van een Spaanse advocaat, al dan niet via een Nederlandse belastingadviseur. Dan betaalt u een vast uurtarief, wat bij grote belastingsommen voordeliger kan zijn. Aan de andere kant bent u dat honorarium ook kwijt als de proefprocedure in Luxemburg misloopt.

Aertjan Grotenhuis

zie voor de internetsites: www.nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis