Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Advocaat kan zelf overal procederen

Advocaten kunnen voortaan zonder tussenkomst van een collega - een procureur - een rechtszaak in een ander arrondissement voeren. Hierdoor wordt procederen goedkoper, omdat cliënten geen aparte rekeningen van procuratoren ontvangen naast de kosten die ze maken voor hun eigen advocaat. Door de Wet afschaffing procuraat, die 1 september ingaat, vervalt namelijk de verplichting een collega-advocaat in te schakelen. Voorheen was een advocaat ingeschreven bij één van de 19 arrondissementen. Advocaten mochten alleen op eigen naam procederen in het eigen arrondissement.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Advocaten

In het artikel Advocaat kan zelf overal procederen (zaterdag 30 augustus, pagina 3) wordt gesproken van procuratoren , waar procureurs is bedoeld. Verder wordt gesteld dat voorheen een advocaat ingeschreven was bij een van de negentien arrondissementen. Dat is nog steeds het geval, maar – vanaf 1 september – kunnen advocaten wel in een ander arrondissement actief zijn zonder een collega te hoeven inschakelen.