Verhagen: huurconflict Herfkens is opgelost

Minister Verhagen (CDA, Buitenlandse Zaken) komt terug op zijn voornemen de ten onrechte verstrekte huurvergoedingen aan Eveline Herfkens (PvdA) terug te vorderen. Verhagen wil de zaak bij nader inzien achter zich laten door haar één jaar voor de VN te laten werken voor een salaris van 1 dollar (0,68 euro).

Dat schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder vond de Kamer nog unaniem dat de vergoedingen moesten worden teruggevorderd.

Herfkens is oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking. In 2002 werd zij een van Nederlands hoogste diplomaten bij de VN. De Nederlandse staat bood haar toen een huurvergoeding aan, die in vier jaar opliep tot een totaal van 280.000 dollar. Om de onafhankelijkheid van de VN-diplomaten te waarborgen, is het verboden geld aan te nemen van de eigen overheid. Herfkens had dit kunnen weten omdat zij de interne gedragscode waar dit in staat heeft ontvangen en ondertekend.

De juridische dienst van de VN deed vier maanden onderzoek naar de kwestie. „Het lijkt erop”, stelden de onderzoekers toen, dat Herfkens zich „niet bewust” was van de regels. Ook zou ze „in goed vertrouwen” gehandeld hebben. Nederland had de VN- regels voor lidstaten ook overtreden en „had dat kunnen weten”.

In mei wilde Verhagen „actie ondernemen” om het geld terug te vorderen, desnoods via de rechter. Nu stelt hij dat de VN de zaak als afgedaan beschouwt en zelf „nogmaals juridisch advies heeft ingewonnen”. Daaruit trekt hij de conclusie „dat er onvoldoende grondslag is voor het terugvorderen”.

Herfkens weigerde bij herhaling het geld terug te betalen; zij vond dat haar geen schuld trof omdat zij niet zelf om de huursuppletie gevraagd had. Nu schrijft Verhagen dat Herfkens zelf het aanbod heeft gedaan tot een vergelijk te komen en zich daarmee „serieus rekenschap geeft van de politieke dimensie van de discussie”.

Herfkens noch de VN reageerde gisteren op verzoeken tot commentaar.

Lees de brief van Verhagen via next.nl/links