Steun EU Egypte ondoorzichtig

De Europese Commissie verstrekt het grootste deel van de ontwikkelingshulp aan Egypte in de vorm van begrotingssteun ondanks gebrek aan inzicht in de begroting van de Egyptische overheid. Vorige week maakte het Egyptische ministerie van Administratieve Hervormingen zelf bekend dat er ernstige tekortkomingen zijn in de inzichtelijkheid van de begroting.

De Europese Commissie geeft de Egyptische overheid 389 miljoen euro in de loop van vier jaar zonder controle te hebben over de besteding van dat geld. „Dat komt ten goede aan het eigendomsgevoel van het ontwikkelingsproces en het verantwoordelijkheidsbesef van het ontvangende land”, zo laat een woordvoerder in Kairo weten. De begrotingssteun wordt in tranches verstrekt als de Egyptische regering van tevoren afgesproken hervormingen doorvoert in de sectoren onderwijs, volksgezondheid, verkeer en water. „We investeren in de hervormingen die de Egyptische regering zichzelf ten doel stelt”, aldus de woordvoerder van de Commissie.

De Integriteitscommissie van het ministerie van Administratieve Hervormingen heeft echter stevige kritiek op de manier waarop de nationale begroting door de Egyptische regering wordt opgesteld. Volgens het rapport geeft de begroting slecht inzicht in inkomsten en uitgaven. De Integriteitscommissie werd vorig jaar in het leven geroepen om corruptie tegen te gaan. „Transparantie is noodzakelijk om de regering ter verantwoording te roepen en de efficiëntie van het financiële beleid te kunnen beoordelen”, zo benadrukte het rapport.

Desondanks geeft de Europese Commissie 70 procent van de totale hulp over de periode 2007 tot 2010 in de vorm van begrotingssteun. Een deugdelijke en inzichtelijke begroting is normaliter een minimumvoorwaarde om ontwikkelingshulp in de vorm van begrotingssteun te verstrekken.

Een Brusselse diplomaat die niet met naam genoemd wil worden, erkent dat de buitenproportionele verstrekking van begrotingssteun aan Egypte omstreden is binnen de Europese Commissie en bij de lidstaten. „Er is een grote discussie gaande. Krijgen we werkelijk de gewenste hervormingen of gooien we het geld het raam uit?”

Als de Egyptische regering de vastgestelde doelstellingen niet heeft gehaald, wordt de begrotingssteun in theorie ingehouden. De afvaardiging van de Europese Commissie in Kairo meldt dat betalingen in het verleden wel eens zijn uitgesteld. Voortgangsrapportages zijn echter vertrouwelijk.

    • Alexander Weissink