Prijsvraag Erik Bindervoet

De buffel zal slapen naast de vlinder (derde zang)

De graaf wordt, als ter ziele, niets gewaar,

In diepe ruste, tussen droom en slaap

In slaap gesust, waarna met grof geweld,

Maar zonder pijn of schrik, het kaakgezwel

Uit zijn verdoofd bewustzijn wordt gewrikt.

Hij krijgt herinneringen toegediend,

Iets bots dat schraapt, een voorwerp op zijn wang,

En zal ontwaken in een paradijs

Waar kogels fluiten door een vlindernet

En bizons grazen op zijn ribbenkast.

Hij prikt de winter op zijn cowboyhoed,

Als opgetekend in dit beeldverhaal,

En ziet, toevallig, onverbloemd ontleed,

De naaimachine rusten naast de plu.

Opdracht Poëmogram

Om met de dichter te spreken: Het wemelt hier beneden/van louter raadselachtigheden! In dit geval gaat het om een uitvinding die geen uitvinding heten mocht, omdat het een ontdekking was. Er mocht dus geen patent op worden aangevraagd. Ook in dit theater: een Geneefse kostschoolhouder (buiten westen), een circusattractie (uit het Wilde Westen) en een graaf (uit Montevideo), alle met elkaar verbonden door het jaartal waarin de bewuste ontdekking werd gedaan. Komt dat zien!

Stuur de oplossing voor 5 september naar prijsvraagcs@nrc.nl of per post naar prijsvraag cs gedicht, postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. Onder de juiste inzendingen wordt een gesigneerd exemplaar van ‘Voor altijd voor het eerst’ van Erik Bindervoet verloot. De beste inzending ontvangt de hierbij afgedrukte collage van Robbert-Jan Henkes. Vermeld dus uw adres.

De oplossingen van eerdere poëmogrammen verschijnen op 12 september.

Erik Bindervoet (Oostzaan, 1962) publiceerde eerder dit jaar Voor altijd voor het eerst, een dichtbundel met een gebruiksaanwijzing. Eerder schreef hij onder meer Aap en De schilder en zijn model. Samen met Robbert-Jan Henkes schrijft hij essays en romans en vertaalde hij teksten van The Beatles, Bob Dylan en James Joyce.