Kabinet beloont gezinnen in 2009

Hard werkende Nederlanders en gezinnen gaan er volgend jaar het meest in koopkracht op vooruit. Dat blijkt uit de besprekingen over de rijksbegroting voor 2009 waarover het kabinet gisteren een akkoord heeft bereikt. Mensen met een laag inkomen en met een klein pensioen, die er een procent op achteruit zouden gaan, behouden hun koopkracht.

„Hier staat een heel tevreden minister”, zei minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) gisteren na afloop van de besprekingen over de begroting. De plannen van het kabinet worden op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, gepresenteerd. „De begroting is sluitend”, aldus Bos. Niemand gaat er volgend jaar in koopkracht op achteruit. „De grootste plussen zijn er voor werkende mensen met kinderen”, zei Bos.

Het kabinet van CDA, PvdA en de ChristenUnie hoopt met de koopkrachtverbetering de bestedingen van consumenten op peil te houden om verdere verslechtering van de economie te voorkomen. De verwachting is dat de Nederlandse economie volgend jaar slechts met 1 procent zal groeien, zo verwacht het Centraal Planbureau, terwijl de inflatie kan oplopen tot ruim boven de 3 procent. Om de inflatie af te remmen, heeft het kabinet vorige week al besloten om de btw nog niet te verhogen van 19 naar 20 procent – wat 2 miljard euro aan geplande inkomsten voor de staat scheelde.

De verbeterde koopkracht is onder andere het gevolg van het schrappen van de btw-verhoging. Ook wil het kabinet de werkloosheidspremie voor werknemers tot nul terugbrengen waardoor alle werkenden maandelijks 90 euro extra te besteden hebben. Maar dit voorstel gaat alleen door als de sociale partners – dat zijn de werkgevers en de vakbonden – de lonen matigen, zo stelde premier Balkenende vorige week. Het kabinet laat van de CAO-onderhandelingen in de herfst afhangen of het de ww-premie zal reduceren.

Het kabinet gaat ook extra geld vrijmaken voor de kinderopvang, waar het budget met 270 miljoen euro was overschreden.