Holub

In het bijzonder interessante verhaal van Guus Middag De maan drijft op uw adem over het boek De geboorte van Sisyphus zijn in het door Maartje Somers geschreven biografisch kader over de Tsjechische dichter Miroslav Holub fouten geslopen. Het is niet correct dat Holubs werk in Tsjechoslowakije pas na de val van het communisme gepubliceerd werd, dus na 1989. Holub heeft elf jaar lang niet kunnen publiceren, van 1970/71 tot en met 1981. Na veel gesol verscheen nog in 1971 zijn essay over Edgar Allan Poe, maar zonder naamsvermelding. Maar `ondergronds` werd bij mijn weten zijn werk nooit uitgegeven.

Doordat Holub in 1973 zelf in een verklaring afstand nam van zijn aanvankelijke dissidentschap kon hij als immunoloog op het Instituut voor Klinische Geneeskunde zijn kankeronderzoek voortzetten. Na de duistere jaren zeventig kon geleidelijk aan steeds meer. In 1982 verscheen zijn bundel Naopak (Integendeel) en in 1986 Interferon cili o divadle (Interferon of over theater) officieel bij de Praagse uitgeverij Mladá Fronta. Plus twee prozabundels. Alles nog vóór de val van het communisme. Misschien voor een deel dankzij zijn internationale vermaardheid. Als er in de biografie zo veel aandacht wordt besteed aan de politiek, moeten de feiten, lijkt mij, en dus het totale beeld, kloppen.

    • Jana Beranová
    • Vertaalster van Holubs Poëzie