Een reddingsoperatie op z’n Italiaans

Silvio Berlusconi heeft zich aan zijn verkiezingsbelofte gehouden door een geheel Italiaanse oplossing te vinden voor Alitalia. Althans, min of meer. Maar het nieuwe plan van de premier zal het zakelijke imago van Italië niet bepaald verbeteren.

Onder de vorige regering stond Alitalia, dat 2 miljoen euro per dag verloor, op de nominatie te worden overgenomen door Air France-KLM. Het personeelsbestand zou fors slinken. De vakbonden van de luchtvaartmaatschappij waren woedend en Berlusconi zei dat hij het beter zou doen. Op grond van het nieuwe plan zullen er veel arbeidsplaatsen worden geschrapt en komt Air France-KLM opnieuw in aanmerking als mogelijke fusiepartner.

Wat is het verschil? Het klimaat voor luchtvaartmaatschappijen is nu veel slechter dan toen Air France-KLM van zijn belangstelling getuigde. Maar het oponthoud heeft Berlusconi wel de kans gegeven te zeggen dat hij woord houdt. En Air One, een kleinere Italiaanse luchtvaartmaatschappij, zal samen met een groep van zestien Italiaanse zakenlieden, waaronder saneringsgoeroe Roberto Colannino, in een goede uitgangspositie verkeren om te profiteren van de financiële en industriële herstructurering.

De details zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar Berlusconi wil de zakenlieden zo’n 1 miljard euro laten investeren om de waardevolle delen van Alitalia over te nemen - vliegtuigen, routes, een deel van het personeel – terwijl de schulden van de onderneming en alle andere verplichtingen zullen worden afgesplitst en onder surséance zullen worden gebracht. De potentieel winstgevende delen van Alitalia zullen met Air One worden gefuseerd om één nieuw concern te vormen, de Compagnia Aerea Italiana. Overtollige Alitalia-werknemers zullen afvloeien naar andere staatsondernemingen, waaronder het postbedrijf. Op de langere termijn zal deze nieuwe luchtvaartonderneming steun moeten zien te vinden bij een andere Europese luchtvaartmaatschappij.

De overeenkomst kan nog steeds door Brussel worden getorpedeerd. Maar het lijkt erop dat Intesa Sanpaolo, de Italiaanse bank die de opdracht had een plan voor Alitalia te bedenken, met een geloofwaardige last-minute oplossing is gekomen die de grenzen van haar mandaat niet heeft overschreden. Maar deze ingewikkelde en nodeloos tijdrovende regeling zal geen verandering brengen in het wijdverspreide beeld dat de regering zich vrij voelt Italiaanse bedrijven in te zetten als politieke speeltjes.

Rachel Sanderson

    • Rachel Sanderson