Bonus voor werken vanaf 62 jaar

Den Haag. Het kabinet wil vanaf 2009 een bonus verstrekken aan werknemers van 62 jaar of ouder die tot hun 65-ste blijven doorwerken. Deze bonus kan, afhankelijk van het inkomen, oplopen tot 3.000 à 3.500 euro netto per jaar. De plannen staan in de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Gisteren heeft het kabinet hierover overeenstemming bereikt. Het extra inkomen is bedoeld om de geleidelijke belastingverhoging te compenseren die het kabinet vanaf 2011 wil gaan invoeren voor mensen met een aanvullend pensioen die na 1945 zijn geboren.