Wil de échte winnaar opstaan?

Wie van de drie. Het zou een leuk gezelschapsspel zijn om de kwakkelende zomer mee door te komen, ware het niet dat er miljarden op het spel staan. De drie grote Nederlandse financiële instellingen (het half-Belgische Fortis, ING en Rabobank) hebben de afgelopen weken allemaal hun resultaten over de afgelopen maanden gepubliceerd. Wie van de drie heeft de kredietcrisis het beste doorstaan?

Het antwoord daarop is lastig te geven. De drie benadrukken elk dat zij dankzij voorzichtig risicomanagement betrekkelijk goed door het afgelopen jaar zijn gekomen. Ook benadrukken ze dat de anderen het slechter hebben gedaan. Wie heeft er gelijk?

Wat de winst betreft overklast Rabobank de andere twee. De winst van de Utrechtse coöperatieve bank steeg met 12 procent tot ruim 1,5 miljard euro. ING en Fortis moesten grote winstdalingen (respectievelijk 22 en 41 procent) voor hun rekening nemen tot ruim 3,5 miljard euro (ING) en ruim 1,6 miljard euro (Fortis) over het eerste half jaar.

Wie de focus verlegt naar de nu zo populaire lijstjes afschrijvingen en verliezen op kredieten, ziet het beeld al kantelen. ING bijvoorbeeld boekte 44 miljoen af via de winst-en-verliesrekening en deed nog eens voor 260 miljoen aan afschrijvingen via de balans, Rabo nam een verlies (inclusief afschrijvingen) van 529 miljoen, Fortis 362 miljoen.

Maar hier begint de ellende. Want Rabobank heeft ook nog eens voor 788 miljoen aan afwaarderingen gedaan op de beleggingsportefeuille. Die mag je niet optellen bij de verliezen en afschrijvingen, zei Rabo’s financieel directeur Bert Bruggink. En als je dat wel doet, moet je eens wat dieper de cijfers van de andere twee induiken. Want daar zijn de afwaarderingen conform dezelfde internationale boekhoudregels veel groter.

Op pagina 17 van het 24 pagina’s tellende persbericht dat ING op 13 augustus naar buiten bracht, staat in appendix 5 inderdaad dat de bank in totaal voor 9,6 miljard aan eigen vermogen is kwijtgeraakt. Fortis verloor, ondanks een aandelenemissie, in een half jaar 1,6 miljard euro aan eigen vermogen. Rabobank zag het eigen vermogen juist met 600 miljoen stijgen. Een unicum, ook wereldwijd, in deze turbulente tijden.

De verklaring zit hem in het feit dat Rabobank nooit een echte verzekeraar is geweest zoals ING en Fortis wel voor een groot deel zijn. Verzekeraars hebben substantieel meer verloren dan banken, door hun enorme pakketten aan beleggingen.

Wie van de drie wordt zo wie van de twee, waarbij ING er met de prijs vandoor gaat. De Rabobank is, om het in wielertermen te zeggen, hors catégorie.

Egbert Kalse

    • Egbert Kalse