‘Vertrouwen amateurs winnen’

Michael van Praag is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij moet het Nederlandse voetbal achter de bestuurstafel internationaal meer aanzien geven.

Van Praag Foto Bas Czerwinski Michael van Praag is de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij moet het Nederlandse voetbal achter de bestuurstafel internationaal meer aanzien geven. 25-02-2005, HOOFDDORP. MICHAEL VAN PRAAG. FOTO BAS CZERWINSKI Czerwinski, Bas

Het verschil bleek uiteindelijk klein, maar er was tenminste een verschil. Michael van Praag versloeg zijn tegenkandidaat Jan Willem Hoogendoorn van de amateurs om het voorzitterschap van de KNVB in een unieke verkiezing met vier stemmen verschil: 32-28. De kans dat zelfs het lot de beslissing moest brengen, werd vooraf reëel geacht. De voetbalbond is op clubniveau nog in twee rivaliserende kampen verdeeld. Vermoedelijk hebben twee kandidaten van de amateurs uit de bondsvergadering dus op de oud-voorzitter van Ajax gestemd. Maar de formulieren in het stemhokje in de Ruud Krol Zaal van het sportcentrum in Zeist waren anoniem, dus dat is vooralsnog een goed bewaard geheim.

Van Praag lag niet wakker van zijn ‘kleine overwinning’. Hij herinnerde aan Michel Platini, die met slechts twee stemmen verschil werd gekozen tot voorzitter van de Europese voetbalunie UEFA. „Daarna heeft hij ook de tegenstemmers ervan weten te overtuigen dat hij een goede president is. Ik wil eveneens snel het vertrouwen verdienen van de amateurs die niet voor mij hebben gekozen. Om in muziektermen te spreken: ik ga van de KNVB een fantastisch swingende tent maken.”

Vooraf stond vast dat de amateurbestuurders na vijftien jaar Jeu Sprengers ook wel eens de bondsvoorzitter wilden leveren. De Limburger Sprengers, die in april overleed maar anders door het bereiken van de zeventigjarige leeftijd statutair had moeten aftreden, was destijds weliswaar ook door de amateurafdeling naar voren geschoven, maar kwam van profclub VVV. In Hoogendoorn hadden ze nu een capabele kandidaat die zijn sporen als penningmeester in het amateurbestuur heeft verdiend. En tenslotte was de profsectie met zo’n 600 vertegenwoordigers in aantal toch maar een klein deel van de KNVB met zijn 1,1 miljoen leden.

Van Praag moest bij de presentatie, die beide kandidaten voorafgaand aan de stemming werd gegund, dus erg zijn best doen en deed dat ook. Zelfs voorzitter Hans Lesterhuis kon hem niet afstoppen („U moet mij wel de gelegenheid geven mijn verhaal te doen.”) In een gloedvolle voordracht van acht A-viertjes kwam de artiest in Van Praag naar boven. Maar ook bij het beantwoorden van de vragen toonde hij zich een goede redenaar. Handig ontweek Van Praag de onderwerpen waar hij niet echt heel goed in zit, zoals de herstructurering van de voetbalpiramide en de instelling van de topklasse. Hij legde de nadruk op zaken waar hij zich juist wél in kan onderscheiden als voorzitter van de KNVB. Namelijk het behartigen van de belangen van het Nederlandse voetbal achter de bestuurstafel op internationaal terrein. De president-commissaris van de Eredivisie CV, een functie die hij mogelijk overdraagt aan Peter Vogelzang, maakte duidelijk dat hij aan de wieg heeft gestaan van de G14 (belangenorganisatie van internationale topclubs, inmiddels opgegaan in de ECA), en er volgde een lijst van activiteiten die hij voor de Europese voetbalunie heeft gedaan. Van Praag is nog steeds voorzitter van het stadion en veiligheidscomité. Heel ongebruikelijk volgens hem, dat voor deze functie geen voorzitter van de bond uit het Uitvoerend Comité werd gekozen.

In maart maakt hij nu kans in dat hoogste orgaan van de UEFA te komen. „Of we het nu leuk vinden of niet, de beslissingen over het Europese en Nederlandse voetbal worden voornamelijk in het Uitvoerend Comité genomen”, benadrukte van Praag slim. En: „Binnen de KNVB vallen de besluiten praktisch allemaal binnen de secties. De bondsvoorzitter kan bepaalde processen hoogstens onderkennen, entameren en sturen. Hij heeft de beslissende stem, maar dat is al vijftien jaar niet meer voorgekomen.”

Gezien de groei van het aantal Oostbloklanden en de dus toenemende concurrentie moet je enige bekendheid genieten binnen de UEFA om in aanmerking te komen voor een zetel in het Uitvoerend Comité, bevestigde KNVB-secretaris Harry Been. „Ik kan deuren openen die anders gesloten blijven”, beweerde Van Praag.

En het is de vraag of zijn tegenkandidaat dat zou zijn gelukt. Hoogendoorn: „Ik heb als voordeel een blanco dossier.” De districtsbankdirecteur van ABN Amro in Hilversum kon zich vinden in een compromisvoorstel dat hij KNVB-voorzitter zou worden en dat Van Praag de bond ging vertegenwoordigen op internationaal niveau. Maar daar voelde Van Praag niets voor. „Dan krijg je toch verwarring over wie de KNVB vertegenwoordigt.” Michael ging for president, gokte én won.

Net als Hoogendoorn wil hij de amateurs en profs nader tot elkaar brengen. „Er moet meer contact komen tussen de leden van het amateurbestuur, de Raad van Toezicht van de profs en de bondsafgevaardigden”, betoogde Van Praag. Ten slotte wilde Van Praag op de persconferentie ook nog wel iets zeggen over invoering van de vermaledijde Topklasse in het amateurvoetbal. „Die vind ik bijna een must. Ben blij dat er nu weer een opening is. Ik zal proberen de tegen- en voorstanders voor dit plan bij elkaar te brengen.” De verliezer Hoogendoorn was toen al afgedropen. „Het was een democratisch besluit, maar ik ben erg teleurgesteld”, liet hij weten.

    • Erik Oudshoorn