Opinie

    • Ik

Uitstel

None

Door een onderwijsvernieuwing is het hertentamen van vandaag de laatste kans het beruchte en verplichte vak ‘wijsbegeerte van de geschiedenis’ te halen in de huidige vorm.
Voor aanvang informeert de docent of er nog vragen zijn over de procedure.
„Klopt het dat er in december nog een extra herkansing is?” klinkt het vanuit de zaal.
Glimlachend bevestigt de docent dit, waarop de student opstaat en snel de zaal verlaat.

Mike Spaans

    • Ik