Titiaans National Gallery te koop

De hertog van Sutherland wil de twee doeken van Titiaan verkopen die nu in de Schotse National Gallery in Edinburgh hangen. Het gaat om Diana en Callisto en Diana en Actaeon , door de schilder Lucian Freud onlangs nog omschreven als „gewoon de mooiste schilderijen ter wereld”. Het besluit heeft voor veel ophef gezorgd in de museumwereld.

Sinds 1945 heeft de National Gallery de zogeheten Bridgewater-collectie, waartoe de Titiaans behoren, in bruikleen. Die collectie omvat verder onder meer een zelfportret van Rembrandt en werken van Raphael en Poussin. Francis Egerton, hertog van Sutherland, biedt de Schotse National Gallery en de Londense National Gallery de kans beide werken tegen een gereduceerde prijs van 50 miljoen pond (62,5 miljoen euro) per stuk over te nemen. De musea zouden ze om beurten kunnen tonen.

Het besluit van de hertog is ingegeven door de wens zijn bezittingen meer te spreiden. Het leeuwendeel van zijn vermogen bestaat nu uit schilderijen. Hij wil de eerste 50 miljoen pond eind dit jaar bijeen zien voor Diana en Actaeon. Vier jaar later zou hij dan de andere Titiaan voor hetzelfde bedrag van de hand willen doen.

Als de musea niet op zijn aanbod ingaan, wil de hertog een deel van zijn collectie op de vrije markt verkopen. Daar zouden de Titiaans het drievoudige kunnen opbrengen. Waarschijnlijk gaan de doeken, al sinds 1796 in Groot-Brittannië, dan naar het buitenland. De waarde van de rest van de Bridgewater-collectie wordt geraamd op een miljard pond.

Foto’s van de schilderijen van Titiaan op nrc.nl/kunst