Peanuts noemden ze het verlies, wel dure peanuts toch?

De Rabobank heeft weinig last van de kredietcrisis.

Dat komt onder meer doordat klanten van concurrent Fortis hun geld nu naar de Rabobank brengen.

Het kapitaal stroomt letterlijk met miljarden per maand binnen, de impact van de wereldwijde kredietcrisis is zeer beperkt en als een van de weinige banken in de wereld heeft Rabobank de afgelopen zes maanden de winst zien stijgen. Het is dan ook niet zo vreemd dat financieel directeur Bert Bruggink van Rabobank er gisteren ontspannen bij zat. De winst van zijn bank steeg in het eerste half jaar met 12 procent tot 1,5 miljard euro.

De kredietcrisis eist bijna overal slachtoffers, de miljardenverliezen en -afschrijvingen hebben zich inmiddels opgestapeld tot ruim 340 miljard euro. Rabobank komt daarbij vergeleken erg goed weg. De winst steeg, maar ook het eigen vermogen. De bank nam in totaal een verlies van 529 miljoen euro, „en dat is alles, dus afschrijvingen plus verlies”.

Om volledig transparant te zijn maakte Rabobank gisteren tevens bekend 788 miljoen euro aan herwaardering te hebben opgenomen op de beleggingsportefeuille van 47 miljard. „Dat is uniek, dat doet geen enkele andere bank. Als je de cijfers van ING op deze manier zou presenteren, dan zou hun afschrijving niet 300 miljoen bedragen, maar 10 miljard.”

Toch bent u somberder over de economische ontwikkelingen dan een half jaar geleden.

„Klopt. De situatie in landen als Engeland, Ierland en Spanje is aan het verslechteren. De neergaande trend op de huizenmarkt is de aanjager voor grotere economische problemen, dat hebben we in de VS ook gezien. De huizenprijzen zijn daar de afgelopen vijf jaar cumulatief ook met 100 procent gestegen, vooral door speculatie. Wie zo hard stijgt, kan ook hard vallen. In Nederland stegen de huizenprijzen in diezelfde periode met 25 procent. Daarbij is onze hypothekenmarkt gezonder.”

Heeft Rabobank dan helemaal geen last van de kredietcrisis?

„Jawel, de crisis is zich aan het verspreiden. We hebben onze subprime-portefeuille al tot 108 miljoen euro teruggebracht, dat kostte 210 miljoen. We kunnen daar niet meer geraakt worden. En per saldo hebben we natuurlijk die 529 miljoen verlies moeten nemen. Andere banken noemen dergelijke bedragen peanuts. Maar het zijn wel dure peanuts. Door de rest van de winstontwikkeling konden we deze pijn nu makkelijk nemen.”

Rabobank lijkt meer voordelen dan nadelen te zien in de kredietcrisis.

„Dat is ook niet zo vreemd als je ziet wat er op de markten gebeurt. Door onze goede financiële positie en de hoge kredietwaardering kunnen we een flinke rentewinst pakken. Rabobank kan gunstiger rentes berekenen aan klanten, vooral buiten Nederland. En we kopen ook nog eens gunstig in door onze triple-A-status. Die lettertjes zijn nu echt goud waard.”

Profiteert u ook van de onrust in de bankenwereld zoals bij Fortis en ABN Amro?

„We worden overspoeld door middelen. Eerlijk gezegd weten we niet zo goed wat we er mee aan moeten. In het eerste half jaar was de aanwas 10 miljard euro, normaal gesproken halen we in een heel jaar 7 miljard binnen. En in juli en augustus was het helemaal hoog: in juli kregen we 3,3 miljard binnen, in augustus ongeveer 3 miljard. De toevertrouwde middelen bestaan voor ongeveer de helft uit spaargeld, de rest uit tegoeden die bedrijven bij ons stallen.”

Heeft u daar een verklaring voor?

„Klanten zetten hun geld graag bij een bank waar het veilig staat, en ze moeten er ook van op aan kunnen dat ze het er ook weer van af kunnen halen. De forse toename van ons kapitaal was voornamelijk afkomstig van de bank die op het woordje ‘fors’ lijkt. In mei 2007 zagen we eenzelfde toename als nu in augustus. Toen was dat afkomstig van een andere bank, die overgenomen ging worden.”

Wat gaat u met al dat geld doen?

„Het grote voordeel voor ons is in eerste instantie dat we minder afhankelijk zijn geworden van de financiële markten. We hebben ook niet bij de Europese Centrale Bank hoeven aankloppen voor noodkredieten. Daarbij betalen we nu ook fors minder rente dan het Europese gemiddelde, dat is ook gunstig. Daardoor zijn we voor bedrijvenkredieten een gunstige partij.”

Dat geldt dan waarschijnlijk ook voor overnames?

„Ja, veel banken zijn nu voor een habbekrats over te nemen. In plaats van goodwill kun je beter van badwill spreken. Dat is meteen de reden om daarin terughoudend te zijn.”

    • Egbert Kalse
    • Philip de Witt Wijnen