Kritiek op geld ontwikkeling

Volgens hulporganisatie Terre des Hommes is niet duidelijk waar Nederlands ontwikkelingsgeld aan wordt besteed en wat de effecten zijn. Dat komt omdat geld niet is geoormerkt voor specifieke projecten en doelen, maar allemaal onder dezelfde noemer wordt geadministreerd bij het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. (ANP)