ik@nrc.nl

Door een onderwijsvernieuwing is het hertentamen van vandaag de laatste kans om in de huidige vorm het beruchte en verplichte vak ‘wijsbegeerte van de geschiedenis’ te halen.

Voor aanvang informeert de docent of er nog vragen zijn over de procedure.

„Klopt het dat er in december nog een extra herkansing is?”, klinkt het vanuit de zaal. Glimlachend bevestigt de docent dit.

De student staat op en verlaat snel de zaal.

MIKE SPAANS

Stuur ook een ikje in, via het formulier op www.nrc.nl/ikWe kunnen wel weer wat voorraad gebruiken! De maximum lengte is 120 woorden of 700 tekens.

    • Mike Spaans