Gaswinning bij Franeker stopgezet

Franeker, 28 aug. Het Canadese bedrijf Vermilion heeft de gaswinning ten noorden van Franeker voor onbepaalde tijd stopgezet. Uit nieuwe metingen blijkt dat de bodem van de winput sneller daalt dan verwacht. De grond is het afgelopen jaar ongeveer 15 centimeter gedaald. Waardoor deze daling wordt veroorzaakt, is volgens de woordvoerder van Vermilion nog onduidelijk. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat de oorzaak van de bodemdaling onderzoeken.