Forse winstdaling bij KasBank

Amsterdam, 28 aug. De winst van de KasBank is in het eerste halfjaar met 78 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan eenmalige lasten als gevolg van een afwaardering van aandelen NYSE/Euronext. Zonder die eenmalige lasten is de winst van KasBank met 7 procent gedaald tot 14,5 miljoen euro. De omzet steeg dankzij groeiende rentebaten met 6 procent tot 71 miljoen euro. ”KasBank heeft gegeven de lastige marktomstandigheden behoorlijk gepresteerd,” aldus bestuursvoorzitter Albert Röell van KasBank.