Eerste liberale rabbijnen opgeleid in Nederland

Eerste liberale rabbijnen opgeleid in Nederland Den Haag, 28 aug. In de liberaal-joodse synagoge in Den Haag hebben gisteren vijf nieuwe rabbijnen hun bevoegdheid ontvangen. Vier van hen zijn vrouw. Zij zijn de eerste liberaal-joodse rabbijnen die in Nederland zijn opgeleid. Tot op heden zochten de liberale joden hun rabbijnen uit het buitenland, of gingen Nederlandse studenten voor hun opleiding naar Londen. De huidige generatie studenten volgt colleges aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Het aantal liberaal-joodse gemeenten is de afgelopen jaren tot negen gegroeid. Voor de in totaal elfhonderd gezinnen waren tot nu toe zes rabbijnen beschikbaar. Om aan de toenemende vraag naar voorgangers te kunnen voldoen, stelde het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden eerder het Levisson Instituut in, dat de opleiding voor z’n rekening neemt. Volgens het instituut is het mogelijk gebleken een volwaardig liberaal-joods kader op te bouwen uit rabbijnen en voorzangers die in Nederland zijn geboren en getogen. Robert Levisson, die in 2001 overleed, was oprichter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Foto WFA WFA58:CEREMONIE VOOR IN NEDERLAND OPGELEIDE RABBIJNEN:DEN HAAG;27AUG2008- De te beedigen Rabbijnen v.l.n.r. Albert Ringer, Navah-Tahila Shmuelit-Livingstone, Tamara Benima, Kenerit Sittig en Marianne van Praag. In de liberaal-joodse synagoge in Den Haag ontvingen woensdag de eerste in Nederland opgeleide Liberale Rabbijnen hun bevoegdheid. Er werden 5 rabbijnen bevoegd waarvan er 4 vrouw zijn. Aan de ceremonie in de liberaal-joodse synagoge in Den Haag nemen hoogwaardigheidsbekleders uit talrijke landen deel. WFA/pnh/str. Phil Nijhuis WFA WFA