correcties & aanvullingen

Verkeerd webadres

In Reden 4 om thuis te blijven: Spelen (woensdag 27 augustus, pagina 31) stond een verkeerd webadres voor ‘Coach van het jaar’ van Noordhollands Dagblad. Het juiste adres is nhd.nl/coachvanhetjaar. Het genoemde adres nhdb.nl is de site van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender, Sier- en Watervogelhouders.