A’dammer burgert minder in

Het aantal mensen dat in Amsterdam inburgeringscursussen volgt, is zeker de helft lager dan officieel geregistreerd. De gemeente ging ervan uit dat vorig jaar 11.000 nieuwkomers aan dergelijke cursussen deelnamen. In de praktijk waren dat er nog geen 5.500.

Dat blijkt uit een recente inventarisatie van de gemeente na eerdere signalen, onder meer van de Amsterdamse Adviesraad Diversiteit en Integratie over wanorde en bureaucratie bij het gemeentelijk inburgeringsbeleid.

Duizenden cursisten werden dubbel geteld nadat zij zich voor meerdere opleidingen hadden ingeschreven, zo blijkt uit de inventarisatie die verantwoordelijk wethouder Lodewijk Asscher deze week naar de gemeenteraad heeft verstuurd. Werving, plaatsing en aanbieding van cursussen schieten tekort. Asscher wil dat er binnen drie maanden plannen op tafel liggen om de achterstanden in te lopen.

Amsterdam wil, bij wijze van proef, de werving versoepelen door de verplichte eigen bijdrage van 240 euro aan cursusgeld af te schaffen. Dat geld wordt nu terugbetaald als de cursus met goed gevolg is doorlopen, maar blijkt in de praktijk voor veel mensen met een laag inkomen een te grote barrière om zich in te schrijven.