Wil de SP misschien alle grond nationaliseren?

Niet een artikel in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt dat een grondeigenaar zelf bestemmingsplannen mag realiseren, maar de Nederlandse Onteigeningswet. Deze wet bepaalt dat grond onteigend kan worden indien dat noodzakelijk is om een bestemming te realiseren. Wanneer een eigenaar daartoe bereid is, is die noodzaak er niet. Dat lijkt mij de eerste misvatting van Hans van Leeuwen in zijn artikel `Geef bouwgrond niet aan speculanten` (Opiniepagina, 18 augustus). Het gaat hier dus niet om een door de wetgeving toegekend voorrecht, maar om een wettelijke beperking op een wettelijke inbreuk op het eigendomsrecht. Hiermee vervalt de zin van de vraag naar het publieke voordeel van het zogeheten `zelfrealisatierecht`. Logisch dat de minister daar geen antwoord op geeft.

De auteur lijkt voorts te zijn vergeten dat het kabinet-Den Uyl is gestruikeld over het onuitvoerbare van een wezenlijk onderdeel van het nu weer door Van Leeuwen voorgestelde: het vaststellen van `de oorspronkelijke waarde` van de betrokken grond.

Waarom zou iedereen iedere waardestijging van zijn grond, door welke oorzaak ook, zelf mogen incasseren, maar alleen degene wiens grond voor woningbouw nodig is niet? Of is dit wellicht de SP-opmaat voor een nationalisatie van alle grond, als enige middel om iedere grondeigenaar gelijk te behandelen?

    • O.L.E. Jongmans