Videobewijs bij honkbal in VS

New York, 27 aug. De Major League Baseball heeft het gebruik van videobeelden door scheidsrechters ingevoerd. Vanaf morgen mogen scheidsrechters via herhalingen bekijken of een homerun geldig is of niet. De honkbalarbiters mogen alleen bij twijfel over de geldigheid van een homerun gebruikmaken van beelden. Tien maanden geleden stemden de clubs voor invoering van het videobewijs.