Verzonnen conflict helpt jongeren niet

Gerardo Soto y Koelemeijer signaleert een belangentegenstelling tussen jongeren en babyboomers (nrc.next, 11 augustus). Aha, een generatieconflict! Daar houden de media van. Spijtig genoeg rammelt de analyse van de auteur aan alle kanten. Zijn verhaal lijkt op het gemekker van Calimero en helpt niet om een andere mentaliteit ten aanzien van werk te bevorderen.

De veronderstellingen in het betoog zijn boterzacht. Waar blijkt uit dat het `algemeen bekend (is) dat politici weinig aandacht hebben voor twintigers en dertigers`, dat het niet anders kan zijn dat zij een andere kijk op de wereld hebben, dat alle jongeren een betere balans tussen werk en vrije tijd willen, en dat babyboomers geen balans tussen werk en privé wensen?

Kijk eens voorbij die eierdop en zie wat er in de praktijk gebeurt. Transities op de arbeidsmarkt en combinaties van werk en scholing zijn nog nooit zo driftig bediscussieerd. Telewerken, verlofregelingen: alle signalen wijzen op een grondige herziening van de arbeidsideologie ten gunste van een goede balans. Dat is niet omdat wij jongeren anders zijn dan onze ouders, maar omdat de toegenomen dynamiek van de arbeidsmarkt en het vergrijzingsvraagstuk dit vragen.

Het ongeduld van Koelemeijer is toe te juichen. Inhoudelijk staan we ook aan dezelfde kant. Weg met de verschrikkelijke moederschapsideologie. Laten we kijken naar cao`s op basis van levensfase en niet naar leeftijd. Zo zijn er tal van voorstellen.

Laten we de mentaliteit van jongeren veranderen. Veel van hen vinden een balans tussen werk en privé een non-item. Dat is mentaliteit en geen desinteresse.

Een lange adem is nodig om deze mentaliteitsverandering te realiseren. Een verzonnen generatieconflict helpt daar niet bij.

Brieven en opiniestukken graag sturen naar opinext@nrc.nl

    • Jeroen de Glas Voorzitter Fnv Jong
    • Rutger Groot Wassink Beleidsmedewerker Fnv Jong