Top in zorg: maximaal 220.000 euro salaris

Bestuurders in de zorg mogen maximaal 220.000 euro per jaar verdienen. Dat geldt alleen voor sectoren met veel marktwerking, zoals grote ziekenhuizen en landelijke ouderenzorgconcerns. In sectoren zonder marktwerking – zoals jeugdzorg – volstaat een salaris van hooguit 186.000 euro, het salaris van premier Balkenende.

Over deze maximuminkomens zijn de organisaties van bestuurders in de zorg en de raden van toezicht het in grote lijnen eens geworden. De Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) leggen de plannen deze week voor aan het ministerie van Volksgezondheid. Jan Aghina, directeur van de NVZD, benadrukt dat het voorstel nog moet worden goedgekeurd door de besturen van beide organisaties en hun leden.

Bestuurders en toezichthouders vinden een salaris van maximaal 220.000 euro voor bestuurders van ziekenhuizen en ouderenzorg verantwoord, omdat die instellingen moeten concurreren op de zorgmarkt. Daardoor lopen zij financiële risico’s. Sectoren die geen klanten hoeven binnen te halen, lopen die risico’s niet en daarom hoeven deze bestuurders niet meer te verdienen dan de premier. Tot dusver hanteren de bestuurders in de zorg en de toezichthouders elk hun eigen salarissysteem. De organisaties hopen dat de nieuwe regeling in 2009 ingaat.

De voorstellen zijn bedoeld voor de hele zorgsector, niet alleen voor de thuiszorg. Vorige week bleek uit onderzoek van de SP dat 40 procent van de topbestuurders van thuiszorginstellingen het afgelopen jaar méér verdiende dan premier Balkenende. Een Kamermeerderheid wil dat de topsalarissen in de thuiszorg aan banden worden gelegd en dat de bestuurders wettelijk niet meer mogen verdienen dan de premier. Op 4 september debatteert de Kamer over de topinkomens in de zorg.