Stedelijk museum heeft wel degelijk onderdak

In het hoofdredactioneel commentaar van 13 augustus, `Zwervend museum`, wordt gesteld dat het Stedelijk Museum de komende vijftien maanden thuisloos is, zich terugtrekt ”als een clochard” in De Bouwkeet en dat de vaste collectie tot de heropening nauwelijks te zien zal zijn. Het Stedelijk Museum is echter al sinds vier jaar een graag geziene gast in het prentenkabinet van het Van Gogh Museum, dit jaar zelfs met twee presentaties.

De aanstaande sluiting van het Post CS gebouw gaf ook aanleiding voor De Nieuwe Kerk en het Van Gogh Museum, als collega-instellingen, het Stedelijk in de komende periode de gelegenheid te geven om toonaangevende werken uit hun collectie in twee grote tentoonstellingen te presenteren.

Het valt zeker te betreuren dat het in het verleden niet gelukt is om voor het Stedelijk Museum een meer geschikte locatie voor de langere termijn te vinden waar ook werken uit de collectie van vóór 1968 getoond kunnen worden. Maar bovenstaande en de plannen van het Stedelijk om in een bouwkeet het experiment aan te gaan, laten zien dat het museum prominent aanwezig is in Amsterdam en vormt wat ons betreft een spannende en inspirerende opmaat naar de heropening van het vernieuwde Stedelijk Museum.