Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Rinnooy Kan: laat goede school met rust

Alle scholen in Nederland, van basisschool tot universiteit, zouden een onderwijslicentie moeten krijgen op basis van „geleverde prestaties en goede plannen”. Een school die die plannen realiseert, moet „een paar jaar met rust” worden gelaten door het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie.

Dat bepleit SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan op ScienceGuide, een website voor het hoger onderwijs. Volgens Rinnooy Kan hebben scholen, door de vele centrale voorschriften en het centrale toezicht van de inspectie, weinig ruimte om „in te spelen op verschillen in talenten van leerlingen”.

Hij betoogt, in navolging van het Innovatieplatform, dat er „regelarme” scholen zouden moeten komen. Scholen leggen dan verantwoording af aan leerlingen en hun ouders in plaats van aan de overheid, die alleen zou moeten ingrijpen bij „zeer ernstige signalen van taakverwaarlozing”.

Ook kritiseert de SER-voorzitter de bekostiging van universiteiten en hogescholen, die voor een groot deel is gebaseerd op „kwantitatieve prestaties” als het aantal studenten en het aantal diploma’s.

Rinnooy Kan was vorig jaar de voorzitter van de commissie-Leraren, die de basis legde voor de verhoging van de lerarensalarissen. Ook laakte hij het gebrek aan gelijke kansen voor leerlingen.