Overstap naar mbo zonder diploma versterkt schooluitval

Rotterdam. De mogelijkheid voor leerlingen om zonder vmbo-diploma naar het mbo over te gaan, werkt schooluitval in de hand. Hierdoor schuiven problemen als taalachterstand door naar het mbo. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie, dat gistermiddag is aangeboden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). In het schooljaar 2005/2006 verlieten 18.000 middelbare scholieren en 35.000 mbo`ers het onderwijs zonder een zogenoemde `startkwalificatie` voor de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie betekent dat een leerling ten minste een diploma op havo- of mbo-niveau 2 moet hebben gehaald. Op het mbo lopen de leerlingen zonder vmbo-diploma een relatief grote kans op uitval. Zij vormen ruim eenderde van de 35.000 mbo-uitvallers. Het SCP ziet een oorzaak voor deze uitval in het gebrek aan lees- en rekenvaardigheden bij een deel van de vmbo-leerlingen.

Lees het rapport via: nrcnext.nl/links