`Lezersreacties mogen van krantensite worden verwijderd`

Rotterdam. De redactie van de Volkskrant mag een reactie van een lezer verwijderen van haar website. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek bepaald na een klacht van een lezer. Deze lezer noemde in een van zijn bijdragen columnist Paul Brill ”een Israël-lobbyist”.

De Volkskrant verwijderde deze reactie omdat ”de integriteit van een journalist in twijfel wordt getrokken door hem een lobbyist te noemen”. De lezer vindt dat ”het verwijderen van reacties van critici leidt tot een niet representatief beeld van de reacties”. De Raad vindt de website van een krant echter geen publiek domein. ”Zoals het de redactie vrij staat een ingezonden brief niet te plaatsen in haar papieren krant, kan zij tevens een op de website verschenen lezersreactie verwijderen”, aldus de Raad.

Dat in dit geval toetsing pas na publicatie op de website heeft plaatsgevonden, acht de Raad passend gezien de aard van het medium internet. ”Van de redactie kan niet worden verwacht dat zij alle reacties vooraf controleert.” Volgens Jan `t Hart, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant, controleren redacteuren de reacties van lezers op de opiniesite altijd pas achteraf. ”Er is geen censuur vooraf.”