Kans op terugsturen van asielzoekers

Rotterdam. Vreemdelingen zonder permanente verblijfsstatus lopen binnenkort het risico te worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat komt door een aanpassing in de Wet inburgering. Tot nu toe kunnen asielzoekers in Nederland na vijf jaar hun vergunning voor bepaalde tijd laten omzetten in een vergunning voor onbepaalde tijd. Vanaf 21 september is dat alleen mogelijk als zij het inburgeringsexamen hebben behaald. Als dat niet is gelukt, wordt de tijdelijke vergunning zo vaak als nodig verlengd met een jaar, zodat ze alsnog hun examen kunnen halen. Dat kan tot problemen leiden als in die periode het land van herkomst als `veilig` wordt bestempeld. Asielzoekers kunnen dan worden teruggestuurd. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat onduidelijk is hoeveel vreemdelingen dit risico lopen. Vluchtelingenorganisaties willen opheldering van minister Vogelaar (Integratie, PvdA). Ze heeft beloofd deze week een brief aan de Tweede Kamer te sturen.