IT-project bij UWV mislukt

Uitkeringsinstantie UWV heeft een grootschalig ICT-project stopgezet. Invoering van het programma bleek te ingewikkeld. De schade bedraagt 87 miljoen euro. Onderzoek moet uitwijzen precies waarom UWV en automatiseerder Logica faalden.

Het programma moest de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitvoeren. De wet WIA is de opvolger van de WAO en trad op 1 januari 2006 in werking. Het computersysteem dat het UWV gebruikte was verouderd en had niet genoeg functies om de WIA volledig te ondersteunen. Volgens een woordvoerder van het UWV moet er voor elke nieuwe wet een nieuw computerprogramma komen. „Daar wilden wij vanaf. Onze ambitie was een nieuw systeem te ontwerpen dat breder was dan alleen de uitvoering van de wet WIA. Dat is niet gelukt.”

In een brief aan de Tweede Kamer van 23 juni schrijft minister Donner (Sociale Zaken, CDA) dat het UWV onvoldoende in staat bleek het grootschalige project uit te voeren en te beheersen. Daardoor liep het project vertraging op en namen de productiekosten fors toe, schrijft de minister. Er komt een onderzoek naar het mislukken van het project.

Het is niet de eerste keer dat het ICT-beleid van de overheid in opspraak raakt. In juni stelde de Rekenkamer dat het vaak onduidelijk is hoeveel geld, mensen en tijd de overheid in ICT-projecten steekt.