Greenpeace ontvangt geen subsidies

Dat er een discussie woedt over de rol van de milieubeweging is natuurlijk heel goed. Het is jammer dat nrc.next (26 augustus) dit debat vertroebelt door bij het artikel over het subsidiëren van milieuclubs juist beelden van Greenpeace te gebruiken. Voor de duidelijkheid: Greenpeace ontvangt geen subsidies van de overheid en neemt ook geen geld aan van het bedrijfsleven. Onze activiteiten voor een beter milieu kunnen we doen dankzij de steun van miljoenen mensen wereldwijd.

Hiermee kan Greenpeace al dertig jaar wereldwijde milieuproblemen aankaarten, oplossingsrichtingen aangeven en met lobby en actie veranderingen gerealiseerd krijgen. Soms spectaculair, soms simpel. Vanaf de eerste geweldloze actie in 1971 met een klein zeilbootje tegen Franse atoomproeven in de Stille Zuidzee tot een parodie op een Unilever-reclamefilmpje over producten met oerwoudvernietigende palmolie eerder dit jaar. Of het terugbrengen van giftig Philips elektronica-afval naar hun eigen hoofdkantoor, nog recenter.

Het effect? De Fransen doen al heel lang geen bovengrondse atoomproeven meer, Unilever gaat meehelpen de ontbossing in Indonesië te beteugelen en Philips stribbelt nog tegen, maar begint toch voorzichtig met recycling.

Milieuproblemen hebben geen voorkeur voor linkse of rechts politici: als ze maar een goed milieubeleid voeren. Greenpeace is dan ook uit principe politiek onafhankelijk en bereid met iedereen samen te werken.

We kijken dan ook vol spanning uit naar het milieumanifest waar de VVD mee gaat komen. Discussies over subsidies van milieuorganisaties en manieren van actievoeren zijn belangrijk.

Maar cruciaal is de vraag hoe we grote milieuproblemen gaan oplossen.