Fortis verliest miljarden euro’s aan Rabo

Rabobank heeft in de afgelopen twee maanden flink geprofiteerd van de onrust die heerst bij concurrent Fortis. In juli en augustus heeft de bank zo’n 6,3 miljard euro aan spaargeld en andere tegoeden zien binnenstromen. Dat is ongeveer evenveel als normaal op jaarbasis.

Het geld is vooral afkomstig van Fortis, zegt financieel directeur Bert Bruggink van de Rabobank vanochtend in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Al in de eerste zes maanden van dit jaar zag Rabobank Nederland de haar ‘toevertrouwde middelen’ met 10,5 miljard euro stijgen tot 161 miljard euro, een toename van 7 procent. Begin juli, kort na de kapitaalsmaatregelen die bank en verzekeraar Fortis aankondigde, ging die stroom versterkt door. „In juli zagen we een forse toename, met 3,3 miljard”, zegt Bruggink.

Deze maand kwam er nog eens 3 miljard euro bij. „Dat was vooral afkomstig van de bank die op het woordje fors lijkt.” De toevertrouwde middelen bestaan voor ongeveer de helft uit spaargeld, de rest uit tegoeden van bedrijven. Bruggink: „We merken dat klanten hun geld niet alleen graag bij een bank zetten waar het veilig staat, maar er ook van op aan kunnen dat ze het er weer weg kunnen halen.” Topman Herman Verwilst van Fortis zei vorige week op een aandeelhoudersbijeenkomst dat van een uitstroom van spaargeld geen sprake is. „Dat blijkt niet uit de eigen statistieken.”

Rabobank presenteerde vandaag een winststijging in het eerste half jaar van 12 procent tot ruim 1,5 miljard euro, een record. Wel heeft de bank nog een last op de winst-en-verliesrekening moeten nemen van 529 miljoen euro ten gevolge van de kredietcrisis. Ruim 200 miljoen euro daarvan is gerelateerd aan de zogeheten subprime-portefeuille met laagwaardige Amerikaanse hypotheken. Verder heeft de bank de totale beleggingsportefeuille moeten afwaarderen met 788 miljoen euro. Het gros daarvan is afkomstig van Nederlandse staatsobligaties die veel minder waard zijn geworden.

Vorig jaar had Rabobank al bijna 1,4 miljard euro moeten afboeken. De totale baten stegen het afgelopen half jaar licht tot ruim 6 miljard euro.

Interview Bruggink: pagina 13