Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Economie

Cramer neemt afstand van ‘Bluf!’

Minister Cramer gaat „als een haas” uitzoeken hoe haar naam in 1986 onder een steunbetuiging aan actieblad Bluf! terecht is gekomen.

Cramer (VROM, PvdA) kan zich niets herinneren van een advertentie in de Volkskrant van 21 juni 1986 waarin steun wordt uitgesproken voor de wijze waarop actieblad Bluf! geheime documenten en privé-adressen van ambtenaren publiceerde. In de verklaring nemen 178 personen en organisaties de verantwoordelijkheid voor Bluf!-publicaties op zich teneinde strafrechtelijke vervolging van de redactie te voorkomen. Tot de ondertekenaars hoort „Jaqueline Kramer (voorz. Milieudefensie)”. De huidige minister van VROM Jacqueline Cramer – met twee c’s in de naam – was op dat moment voorzitter van Milieudefensie.

De minister ontkent de ondertekening niet, maar liet gisteravond weten zich te distantiëren van zowel diefstal als publicatie van geheime stukken.

VVD en PVV willen weten welke rol Cramer speelde bij de publicatie van gestolen stukken van het ministerie van Economische Zaken. De inbraak en de publicatie van privégegevens van ambtenaren resulteerden onlangs in het vertrek van Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks).

Onder de kop ‘openbaren kan iedereen’ – refererend aan het artikel ‘inbreken kan iedereen’ waarin de adressen en vakantieroosters van ambtenaren werden gepubliceerd – onderstreepten de ondertekenaars het belang van Bluf! „Wij [...] ondersteunen de funktie die het Weekblad Bluf! nu al 4,5 jaar vervult door het publiceren van geheime dokumenten, die laten zien hoe het werkelijk toegaat in de Haagse Kringen.”

Justitie onderzocht destijds of Bluf! vervolgd kon worden. „Wij verklaren hierbij de gezamenlijke opdrachtgevers te zijn van, en verantwoordelijk te zijn voor de uitgave van de nummers van Bluf! waarin de gewraakte documenten werden gepubliceerd [...]”, stelde de advertentie.

Bekijk de advertentieuit 1986 op nrcnext.nl/links