Correcties & aanvullingen

Moskou

In het bericht Harde Toon Moskou over NAVO en WTO (26 augustus, pagina 5) wordt de Russische ambassadeur bij de NAVO Dmitri Rogovitsyn genoemd. Hij heet Dmitri Rogozin.

Kunstsubsidies

De juiste naam van de Zeeuwse gedeputeerde in het artikel Plasterk zegt meer geld toe voor subsidies (26 augustus, pagina 9) is Harry van Waveren (Cultuur, CDA).

Clinton

In het artikel Obama kiest voor de ervaring (25 augustus, pagina 1) staat dat Hillary Clinton is geboren in Scranton, Pennsylvania. Clinton werd geboren in Chicago.

Poti

In het bericht Rusland vanavond weg uit Georgië (22 augustus, pagina 5) staat dat de Georgische havenstad Poti in Abchazië ligt. Poti ligt circa dertig kilometer ten zuiden van de Abchazische regiogrens.

Mme de Staël

In de bespreking Twee superieure geesten bijeen (Boeken, 22 augustus, pag. 9) staat dat de vader van Mme De Staël minister van Financiën was onder Lodewijk XIV. Bedoeld was Lodewijk XVI.

Holub

In het kader bij De ‘poëzie met gaten’ van Miroslav Holub (Boeken, 22 augustus, pag. 2) wordt de Praagse Lente gesitueerd in 1998. Die was in 1968.