correcties & aanvullingen

Greenpeace

Op de foto op pagina 1 van de krant van dinsdag 26 augustus stond een spandoek van Greenpeace. De kop op de cover luidde: „Milieuorganisaties krijgen forse kritiek. Ze zouden de overheid traineren, terwijl ze wel subsidie krijgen.” En op de foto op pagina 4 en 5 stonden plakkaten met verwijzingen naar Greenpeace met daaronder de kop „Niet van mijn belastinggeld”.

Hierdoor kan de indruk zijn gewekt dat Greenpeace ook overheidssubsidie krijgt. Dit is niet zo, zoals ook op pagina 5 van dezelfde krant stond.

De foto op het plakkaat rechts werd gemaakt door Rien Zilvold, de foto op het linker plakkaat door Andrew McColl. Het copyright van die laatste foto berust bij Greenpeace.