Veel leraren willen beurs voor opleiding

DEN HAAG. Komend studiejaar krijgen zo`n vijfduizend leraren een zogenoemde lerarenbeurs waarmee ze een opleiding kunnen gaan volgen, bijvoorbeeld om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen of om zich te bekwamen in een ander vak. Verwacht was dat er hoogstens 1.500 aanvragen binnen zouden komen. De meeste aanvragen komen uit het basisonderwijs, 58 procent. De beurs bedraagt maximaal 3.500 euro per jaar. Leraren konden zich tot half juli aanmelden voor de beurs.