Twee vleermuizen op één sonar

Rotterdam, 26 aug. Om verstoring van het signaal te voorkomen, zet een vleermuis die vlakbij een ander vliegt zijn echolocatie soms uit. Een vleermuis is voor zijn navigatie sterk afhankelijk van dit systeem, maar de vleermuis die op deze manier tijdelijk zwijgt, vertoont geen enkel teken van desoriëntatie. Dat wijst erop dat de zwijger zich tijdelijk oriënteert op de signalen van de naburige vleermuis, zo schrijven onderzoekers van de Universiteit van Maryland deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences (online, early edition). Hoe sterker de signalen van de vleermuizen op elkaar leken, hoe vaker een van hen zweeg als ze dicht bij elkaar vlogen. De onderzoekers lieten paren van vleermuizen in een kamer van zeven bij zes meter zoeken naar een meelworm die er ergens aan een touwtje hing. Als de vleermuizen dichter dan een meter bij elkaar vlogen, zweeg een van hen in bijna de helft van de gevallen, het vaakst als ze achter elkaar vlogen. Dan is de interferentie het grootst. Tot nu toe was alleen bekend dat vleermuizen het signaal zelf veranderden als verstoring dreigde.