Top in zorg tot maximaal 220.000 beloond

Bestuurders in de zorg mogen maximaal 220.000 euro per jaar verdienen. Dat geldt alleen voor sectoren met veel marktwerking, zoals grote ziekenhuizen en landelijke ouderenzorgconcerns. In de sectoren zonder marktwerking – zoals jeugdzorg – volstaat een salaris van hooguit 186.000 euro, het salaris van premier Balkenende.

Over deze maximuminkomens zijn de organisaties van bestuurders in de zorg en de raden van toezicht het in grote lijnen eens. De Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) leggen de plannen deze week voor aan het ministerie van Volksgezondheid. Jan Aghina, directeur van de NVZD, benadrukt dat het om een „eerste consultatie” gaat: het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de besturen van beide organisaties. Vervolgens moeten de leden zich er eind november over uitspreken. „Pas daarna kunnen we het definitieve voorstel aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA, red.) voorleggen.”

Tot dusver hanteren de bestuurders in de zorg en de toezichthouders elk hun eigen salarissysteem. Sinds vorig jaar proberen zij tot een gezamenlijke regeling te komen. De organisaties hopen dat die nieuwe regeling op 1 januari 2009 ingaat.

Bestuurders en toezichthouders vinden een salaris van maximaal 220.000 euro voor bestuurders van ziekenhuizen en ouderenzorg verantwoord, omdat die instellingen moeten concurreren op de zorgmarkt. Daardoor lopen zij financiële risico’s. Sectoren die geen klanten hoeven binnen te halen, lopen die risico’s niet en daarom hoeven deze bestuurders niet meer te verdienen dan de premier, zo is de redenering.

De voorlopige voorstellen zijn bedoeld voor de hele zorgsector, niet alleen voor de thuiszorg. Vorige week bleek uit onderzoek van de SP dat 40 procent van de topbestuurders van thuiszorginstellingen het afgelopen jaar méér verdiende dan premier Balkenende. De hoge salarissen en vertrekpremies leiden tot veel verontwaardiging. Een Kamermeerderheid wil dat de topsalarissen in de thuiszorg aan banden worden gelegd en dat de bestuurders in de thuiszorg wettelijk niet meer mogen verdienen dan de premier. Op 4 september debatteert de Tweede Kamer over de topinkomens in de zorg. Minister Klink van Volksgezondheid liet gisteren weten dat het kabinet een salarisplafond voor topbestuurders in de zorg wil invoeren. Wanneer dat plafond wordt ingevoerd en hoe hoog het is, zei hij niet.