Staat betaalt niet mee aan de compensatie van woekerpolissen

DEN HAAG. Het ministerie van Financiën vindt niet dat de Staat moet meebetalen aan de compensatieregeling voor mensen die een woekerpolis hebben afgesloten via een bedrijfsspaarregeling. Een woordvoerder van minister Wouter Bos van Financiën heeft dat gisteren gezegd. Hij reageerde op een pleidooi van de ombudsman financiële dienstverlening Jan Wolter Wabeke en de Stichting Woekerpolisclaim. Die vinden dat de overheid medeschuldig is aan de problemen met woekerpolissen omdat zij enkele jaren terug de aftrekbaarheid van premies heeft ingeperkt. Het gevolg daarvan was dat deelnemers minder geld inlegden, waardoor de uitkering lager uitvalt dan beoogd werd. Financiën heeft begrip voor de teleurstelling hierover bij mensen met een woekerpolis, maar vindt dat het niet aan de overheid is om mee te betalen aan een compensatieregeling. De overheid was geen contractpartij bij de woekerpolissen, aldus een woordvoerder. Hij onderstreept dat de beperking van de aftrekbaarheid van premies uitvoerig in de Tweede Kamer aan de orde is geweest.

Lees meer over de woekerpolissen op nrc.nl/nieuwsthema/woekerpolis