SCP: naar mbo zonder diploma bevordert uitval

Rotterdam, 26 aug. De mogelijkheid voor leerlingen om zonder vmbo-diploma naar het mbo over te gaan, werkt schooluitval in de hand. Deze `drempelloze doorstroom` schuift problemen als taalachterstand door naar het mbo. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Pagina 3